Kadra

Krystyna Jaksik

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

Przedmioty: Technika, Edukacja wczesnoszkolna