Kadra

Lucyna Brdąkała

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Biologia, Edukacja wczesnoszkolna