Komunikaty

30 października 2020 12:33 | Komunikaty

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI WSTĘP: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie...

czytaj więcej »