Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

04 lutego 2021 14:42 | Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Prognoza na krajowym rynku pracy

Każdego roku, do 1 lutego, MEiN ogłasza prognozę w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy, obwieszczenie zawiera również wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych...

czytaj więcej »

31 stycznia 2021 19:43 | Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany...

czytaj więcej »

05 czerwca 2020 22:49 | Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych firmy VULCAN.

9 czerwca 2020 r. zorganizowane zostanie wydarzenie, które przybliży, głównie kandydatom, temat tegorocznej rekrutacji. Wydarzenie jest organizowane przez administratorów systemu VULCAN, jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba. Informacja o tym przedsięwzięciu...

czytaj więcej »

19 maja 2020 14:58 | Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. od 31...

czytaj więcej »

19 maja 2020 14:51 | Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Szkoły z terenu powiatu lublinieckiego

WYDZIAŁ EDUKACJI w Starostwie Powiatowym w Lublińcu zachęca do sprawdzenia stron internetowych naszych szkół, na których można znaleźć szczegółowe informacje o planowanych do uruchomienia klasach, oraz kontaktu telefonicznego ze szkołami: 1. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych...

czytaj więcej »